فایل های دسته بندی توسعه - صفحه 1

پروژه و تحقیق-اوضاع بانکداری خصوصی در ایران- در 90 صفحه-docx

این تحقیق در مورد اوضاع بانکداری خصوصی در ایران در 90 صفحه و در قالب ورد می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل