فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی--MBA-EMBA

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسي تاثير ابعاد عدالت سازماني بر تعهد سازماني كاركنان

مقاله رشته مدیریت مالی - درس مبانی سازمان مدیریت

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل