فایل های دسته بندی علوم کامپیوتر - صفحه 1

اصول و مبانی سیستمهای خبره

اگرچه نمودارهای ون از جمله روشهای تصمیم گیری برای قیاسهای صوری محسوب می شوند ولی این نمودارها برای استدلالات پیچیده تر مناسب نیستند،

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل