فایل های دسته بندی کتاب - صفحه 1

درک وبیان هنرمعماری

هنرمعماری مهم‌ترين پايه‌های تمدن ديرينه‌ی کشورهای باستانی است.

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خاتم سازی

هنرهای سنتی ایران، هنرهای اصیل مردمی و نشات گرفته از فطرتی پاک است

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بهسازی سکونت گاه های روستایی

رفع مسایل ومشکلات سکونت گاه های روستایی وبهسازی در طرح های جدید.

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل