فایل های دسته بندی شیلات - صفحه 1

طرح کارآفرینی پرورش ماهی

طرح کارآفرینی پرورش ماهی، این فایل با فرمت Word، با حجم 18 صفحه و قابل ویرایش می باشد مهمترين عوامل رشد و تغذيه خوب ماهي اكسيژن زياد و آب سرد است كه ميزان اكسيژن محلول در آب بستگي به ارتفاع و درجه آب دارد هر چه آب گرم باشد اكسيژن محلول در آب كم است براي قزل آلا 8 ميلي گرم در ليتر اكسيژن نياز ...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح تکثیر و پرورش آبزیان

طرح تکثیر و پرورش آبزیان، این فایل در قالب word و با حجم 63 صفحه با جداول مربوطه قابل استفاده است. صاحب نظران اقتصاد و بازار شيلاتي ، عوامل اصلي در رشد تقاضا و توليد آبزيان پرورشي در جهان را رشد جمعيت ، كاهش صيد از درياها ، توجه جوامع به...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه و غذادهي در پرورش ماهي قزل آلا

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهی قزل الا، با فرمت Word و با حجم 79 صفحه تهیه شده و قابل استفاده می باشديكي از راه هاي تأمين نياز روز افزون به پروتئين . توليد آبزيان ، از جمله آبزيان پروتئيني است براي مثال :در نواحی ...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل