فایل های دسته بندی عمومی - صفحه 1

کتاب ICDL (سطح یک) مهندس سبزعلی گل

دانلود کتاب ICDL (سطح یک) مهندس مجید سبزعلی گل در قالب pdf

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب تست icdl مقدماتی و پیشرفته سبز علی گل

دانلود 2 کتاب تست icdl مقدماتی و پیشرفته سبز علی گل برای آزمونهای استخدامی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب کامپیوتر کاظم زرین

دانلود کتاب آموزش نکات و مهارت های کامپیوتر کاظم زرین در قالب pdf

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل