فایل های دسته بندی مکانیک خاک - صفحه 1

تحقیق مطالعه پوشش گیاهی و تاثیر آن بر لغزش زمین در مناطق زلزله

این تحقیق در مورد مطالعه پوشش گیاهی و تاثیر آن بر لغزش زمین در مناطق زلزله زده در 112صفحه در قالب ورد می باشد.

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هدایت آبی اشباع خاک

برآورد سریع هدایت آبی اشباع خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، این فایل با فرمت Pdf و با حجم 12 صفحه می باشد، هدایت آبی اشباع مهمترین ویژگی فیزیکی خاک است که در طراحی و امکانپذیر بودن فنی و اقتصادی پروژههای زهکشی زیرزمینی نقش عمدهای به عهده دارد. لیکن، اندازهگیری مستقیم این ویژگی چه به صورت ...

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خاک و مکانیک خاک

خاک و مکانیک خاک، این فایل با فرمت Word و با حجم 49 صفحه و قابل ویرایش می باشد، خاک‌ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي‌باشند که از تجزيه و تخريب سنگ‌ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي‌آيند که البته نوع و ترکيب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرايط ناحيه فرق مي‌کند. مقدار آبي که خاک‌ها مي‌توانند ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق خاک شناسی

تحقیق خاک شناسی، این فایل با فرمت Word و با حجم 92 صفحه و قابل ویرایش می باشد، سطحي ترين افق در خاك افق O است كه محل تجمع مواد آلي و نسبت به افقهاي زيرين پررنگ تر است به خاطر وجود مواد آلي. افق بعدي افق A است كه مخلوط مواد معدني و آلي است. يك افق معدني است و رنگ آن از بقيه افقهاي...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل