فایل های دسته بندی سد - صفحه 1

ساخت سدهاي خاكي

كليات طرح و ساخت سدهاي خاكي، این فایل با فرمت Word و با حجم 18 صفحه و قابل ویرایش می باشد، بطور كلي سدي كه بدنه آن از مصالح خاكي يا پاره سنگي يا از هر دو ساخته شود به نام سد خاكريز (1) ناميده مي شود و اگر عمده ي مصالح آن از خاك باشد،سد خاكي (2)ناميده مي شود.از زمانهاي بسيار پيش احداث سدهاي خاكي ...

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق سدها

تحقیق سدها، این فایل با فرمت Word و با حجم 19 صفحه و قابل ویرایش می باشد، سدهای خاکی مصالحشان را از همان منطقه احداث و یا نواحی نزدیک تأمین می کنند ، و اصولاً دارای هسته رسی می باشند . رس بر اثر تماس با ...

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل