فایل های دسته بندی عمران - صفحه 1

تاریخچه سفال وکاشی درمعماری

دراین فایل به سفال گری وبکارگيرى کاشى‌هاى زيبا و گوناگون سنتى در معمارى بناهامیپردازیم.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقلیم در ساختمان

تأثیر مستقیم عوامل اقلیمی در شکل گیری موجودات واقعیتی شناخته شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راه هاومیدان هادرمعماری

انواع راهها را از لحاظ كاركردي مي توان به دو گروه طبقه بندي كرد که بهتوضیح ان میپردازیم.

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پلان هاوپرستکیوهای مختلف

این فایل شامل 27پلان کاربردی ومهم دررشته معماریست.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه نقشه برداری

نقشه، نمایش هندسی مجموعه ای از نقاط با مقیاس معلوم روی کاغذ (یا هر چیز دیگر) است

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصول معماری

نقشه اساس کار است .بدون نقشه نه عظمت هدف و بيان ، نه توده ، نه انسجام .

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارگاه کاربردی اراضی

شناخت تاریخچه شهر ، نام و سابقه ی تاریخی شهرفریمان و منشاء پیدایش و روند گسترش شهر تاکنون

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بافت های باارزش تاریخی درایران

تجزیه ایران در رویارویی با بافتهای با ارزش تاریخی (اما فرسوده)وزنده سازی انها

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایزولاسیون ومقره ها

براي اتصال هادي هاي خطوط انتقال به دكل ها كه داراي ولتاژ هاي زيادي نسبت به بدنه ي دكل،از وسايل مجزا كننده استفاده ميشود.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی