فایل های دسته بندی مدیریت منابع انسانی - صفحه 1

مقاله مدیریت منابع انسانی

مقاله مدیریت منابع انسانی، این فایل با فرمت Word و با حجم 8 صفحه و قابل ویرایش می باشد، بخشی از متن: تغييرات به وجود آمده در اقتصادجهاني و تلاش هاي انجام شده توسط سازمان جهاني ( WTO ) در راستاي جهاني كردن اقتصاد و افزايش رقابت ، كشورهاي مختلف اعم از توسعه يافته و يا در حال توسعه را به اين باور...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آسيب‌شناسي مديريت

آسيب‌شناسي مديريت، این فایل با فرمت Word و با حجم 12 صفحه و قابل ویرایش می باشد، مديريت موثر کارکنان به طور روز افزون در ادبيات موضوعي آن، به عنوان عاملي که سهمي حياتي در نيل به عملکرد و بقاي سازماني دارد، شناخته مي شود. با اين وجود، ‌مطالعات صورت گرفته روي پوياييهاي مديريت منابع انساني...

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله اشتباهات مديران

مقاله اشتباهات مديران منابع انساني، این فایل با فرمت Word و با حجم 20 صفحه و قابل ویرایش می باشد ، اين مقاله به مهمترين اشتباهات مديران منابع انساني و كاركنان در رابطه با مديريت عملكرد مي‌پردازد و د ر رابطه با پرهيز از اين اشتباهات رايج الگويي

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله جايزه ملي مديريت

مقاله جايزه ملي مديريت، این فایل با فرمت Word و با حجم 17 صفحه و قابل ویرایش می باشد، سازمانهاي در حال توسعه و پيشرفت، نياز به الگوها، استانداردها و‌ مدل هاي مختلفي دارند كه آنها را در اين مسير هدايت كنند. اين مهم است كه نه تنها نبودن الگوهاي مناسب موجب انحراف سازمانها و به ...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقيق مديريت نيروي انساني

تحقيق مديريت نيروي اتحقيق مديريت نيروي انسانينساني، این فایل با فرمت Word و با حجم 24 صفحه و قابل ویرایش می باشد، ممكن است از خود بپرسيد : چرا بايد تفكر خلاق را ياد بگيريم . براي پاسخ به سئوال شما مي خواهم ذهن شما را برگردانم به مواقعي كه در...

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مديريت منابع انساني

مديريت منابع انساني در سازمانهاي تحقيق و توسعه، این فایل با فرمت Word و با حجم 24 صفحه و قابل ویرایش می باشد، سازمانهاي تحقيق و توسعه (R&D) از چهار جنبه منابع انساني، منابع مالي، ارتباطات و فرهنگ سازماني با ديگر سازمانها متفاوتند. منابع انساني سازمانهاي تحقيق و توسعه نيز به دليل اينكه خلاق، ...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت نیروی کار

مدیریت نیروی کار، این فایل با فرمت Word و با حجم 71 صفحه و قابل ویرایش می باشد، كدام سازمان است كه علاقمند به تركيب نمودن ارتباطات ، كار تيمي ، جهت گيري اهداف مشترك ، بهبود عملكرد ، مشاركت كاركنان و پاداشهاي مالي در يك نظام نيست ؟ همين امر دليل واقعي سازمانها براي استفادة‌...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مهارتهای نیروی انسانی

مقاله مهارتهای نیروی انسانی در سازمانهای امروزی، این فایل با فرمت Word و با حجم 12 صفحه و قابل ویرایش می باشد، در اين مقاله با رويكردي كاربردي به مفهوم توانمندسازي كاركنان، به بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي آنها پرداخته شده است. توانمندسازي كاركنان يكي از ابزارهاي ...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آینده مديريت منابع انساني

تحقیق آینده مديريت منابع انساني(HRM)، این فایل با فرمت Word و با حجم 16 صفحه و قابل ویرایش می باشد، به واسطه تغييرمحيط كسب و كار‌‌‌؛ مديريت منابع انساني(HRM) ؛نيز لزوما بايد تغيير كند.نظر به ضرورت پاسخگويي به تغييرات، پيش بيني محيط؛ تغييرات و اتخاذ تصميمات اثر گذاردر خصوص...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل