فایل های دسته بندی مدیریت ریسک - صفحه 1

مقاله مديريت ريسک

مقاله مديريت ريسک، این فایل با فرمت Word و با حجم 13 صفحه و قابل ویرایش می باشد، تنها تعداد کمي از مديران اين مطلب را انکار مي کنند که «در تمام پروژه ها عدم اطمينان وجود دارد». عدم اطميناني که منشاهاي مختلفي دارد که مي توان به مسائل تکنيکي، مديريتي، بازرگاني و مسائل داخلي و خارجي مرتبط ...

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مديريت ريسک

مقاله مديريت ريسک رويكردي نوين براي ارتقاي اثربخشي سازمانها، این فایل با فرمت Word و با حجم 20 صفحه و قابل ویرایش می باشد، عدم اطمينان محيطي و شدت رقابت سازمانها و مديران، آنها را با چالشهاي متعدد مواجه ساخته است. براي مدير مؤثر اين چالشها، رويكردهاي نوين مديريت و شايستگيهاي خاص طرح و ...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل