فایل های دسته بندی مهندسی - صفحه 1

مبدل های حرارتی

دراین فایل به بررسی مبدل های حرارتی ودسته بندی وسازکار انها میپردازیم.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل