فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

انتالپی چیست؟

آنتالپي سيستم، تابعي ترموديناميکي است که با مجموع انرژي دروني سيستم و حاصلضرب حجم در فشار آن در محيط سيستم، هم ارز است.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

منظومه شمسی

دراین فایل به چگونگي بوجود آمدن سياره‌ها منظومه شمسی و ستارگان وانچه درباره نجوم باید بدانید اشاره شده است.

قیمت : 7,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نانو تکنولوژی

. نانو تكنولوژى عبارت است از توانمندى توليد مواد، ابزارها و تركيبات جديد با تغيير ساختار سطوح مولكولى و اتمى آنها براى ايجاد خواص و ويژگى هاى دلخواه در اين مواد.

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مرگ ستارگان کوچک

دراین فایل به چگونگی شکل گیری ستارگان انواع ستاره ها وپایانشان به صورت کامل میپردازیم.

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برداروحرکت

بردار به عنوان یک عنصر از فضای برداری تعریف میشودکه دراین فایل به توضیحات ومولفه های ان میپردازیم.

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عایق های حرارتی

دراین فایل به توضیح فیزیکی انواع روشهاي گرمايش و سرمايش در ساختمانهاي مسكوني و تجاري ونقش عایل های حرارتی میپردازیم.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل