فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 1

حل المسائل الکتروشیمی بارد

دانلود حل المسائل الکتروشیمی بارد در قالب pdf

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل اصول تجزیه دستگاهی 1 اسکوگ

دانلود کتاب تشریح کامل مسائل اصول تجزیه ی دستگاهی جلد 1 در قالب pdf

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب شیمی تجزیه هریس

دانلود حل المسائل کتاب شیمی تجزیه هریس ویرایش هشتم در قالب pdf

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب ترمودینامیک پرازنیتز

دانلود حل المسائل کتاب ترمودینامیک پرازنیتز در قالب pdf

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل طراحی راکتور فوگلر

دانلود حل المسائل طراحی راکتور فوگلر در قالب pdf

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب انتقال جرم دکتر بهمنیار

دانلود حل المسائل کتاب انتقال جرم دکتر بهمنیار در قالب pdf

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل مبانی کنترل فرایند در مهندسی شیمی منوچهر نیک آذر

دانلود حل المسائل مبانی کنترل فرایند در مهندسی شیمی دکتر منوچهر نیک آذر

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل طیف سنجی دراگو

دانلود حل المسائل طیف سنجی دراگو در قالب pdf

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آنالیز عددی اسماعیل بابلیان

دانلود کتاب آنالیز عددی اسماعیل بابلیان در قالب pdf

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی