فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 1

ترجمه فارسی شیمی آلی 1 موریسون و بوید

دانلود شیمی آلی 1 موریسون و بوید ترجمه مجید هروی , مهدی بکاولی و محمد رحیمی زاده

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه کتاب ترمودینامیک اسمیت ون نس

دانلود ترجمه کتاب ترمودینامیک اسمیت ون نس در قالب pdf

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راهنمای حل مسائل طراحی راکتور های شیمیایی

کتاب راهنمای حل مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی ( همراه با مسائل فصل 8 ) به نویسندگی سیروس عزیزمحمدی - علی بهرامی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل انتقال جرم تریبال

دانلود حل المسائل انتقال جرم تریبال در قالب pdf

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل شیمی عمومی چنگ

دانلود حل المسائل شیمی عمومی چنگ ویرایش دهم زبان انگلیسی در قالبpdf

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مکانیک سیالات استریتر

دانلود کتاب مکانیک سیالات استریتر ویرایش سوم در قالب PDF

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل شیمی فیزیک لویین ویرایش هفتم

دانلود فایل pdf حل المسائل شیمی فیزیک ایرا لویین ویرایش 7 (زبان اصلی)

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل انتقال حرارت اینکروپرا ویرایش ششم

دانلود حل المسائل انتقال حرارت اینکروپرا ویرایش 6 زبان اصلی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل انتقال حرارت اینکروپرا ویرایش هفتم

دانلود حل المسائل انتقال حرارت اینکروپرا ویرایش 7 ( زبان اصلی )

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی